Surduk  Surduk je naselje u opštini Stara Pazova u Sremskom okrugu, oko 40 km severno od Beograda. Prema popisu iz 2002. bilo je 1589 stanovnika (prema popisu iz 1991. bilo je 1253 stanovnika). U Surduku se nalazi Hram Svetog Oca Nikolaja, koji je podignut 1816. godine.   Belegiš  Belegiš se nalazi u istočnom delu Srema, na desnoj obali Dunava, oko 36 km severno od Beograda. Smešteno je na teritoriji opštine Stara Pazova. Belegiški ribolovni tereni spadaju u poznatije u regionu. Stari Banovci  Na desnoj obali Dunava, na teritoriji opštine Stara Pazova. U antička vremena se kod Starih Banovaca nalazila rimska tvrđava Burgene. Selo Banovci ovde postoji od 16. veka, a možda i duže.  Novi Banovci  Naselje je spojeno sa Starim Banovcima sa kojima čini jednu celinu, poznatu i kao Banovci, koji imaju oko 15.000 stanovnika. Pored mesta prolazi autoput E-75 koji predstavlja glavnu vezu Novih Banovaca i Beograda, kao i vezu Novih Banovaca i Novog Sada koji je udaljen 60 km .   Opština Stara Pazova By: Milan Backonja  Counters for Free